Grøn Gruppe

Grøn gruppe skal arbejde for at skabe borgerne tilgængelighed til områdets naturværdier, dette kan ske gennem etablering af stier, give oplysning om disse og allerede tilgængelige naturværdier. Grøn Gruppe er etableret som en arbejdsgruppe under Svenstrup Samråd og har ikke selvstændig økonomi. Aktiviteter der udspringer af gruppens formål, planlægges og gennemføres i et tæt samarbejde med Aalborg Kommune. Finansiering af aktiviteterne sker med tilskud fra Aalborg Kommune, samt fra diverse fonde og institutioner.

Vil du gøre en forskel i og for Svenstrup?

Ønsker du at være en del af Grøn Gruppe? Skriv til kontakt@9230.dk
Kenn Steger-Jensen

Tovholder

Eva-Vibeke Madsen

Tovholder