SMS-hjertestop i Svenstrup

SMS-hjertestop

”SMS-hjertestop” – mere tryghed i Svenstrup

SMS-hjertestop-ordningen skal øge overlevelseschancerne for personer med hjertestop, da det ofte vil være muligt for privatpersoner i nærområdet at komme frem og yde førstehjælp, inden ambulance eller andre præhospitale enheder ankommer.

En SMS-hjertestop-ordning indebærer, at der oprettes en liste over mobiltelefonnumre for borgere i et afgrænset geografisk område. Når Region Nordjyllands AMK-Vagtcentral får en melding om, at en borger i området har fået hjertestop, vil medlemmerne på listen modtage en sms med oplysninger om sted for hændelsen. Den enkelte modtager på sms-listen kan herefter vurdere, om han/hun vil reagere på sms’en.

Der er ingen særlige krav til deltagerne i SMS-hjertestop- ordningen. Det forventes, at de frivillige har et basalt kendskab til genoplivning, og at de har lyst til at yde en indsats, hvis en medborger i deres område får hjertestop, og dermed være med til at øge chancerne for overlevelse.

Vil du tilmelde dig ordningen eller have mere at vide om SMS-hjertestop så kontakt tovholder Kathrine Mathiassen, der kan fanges på telefon 20 46 74 12 eller email; smshjertestop@9230.dk
Ved ønske om deltagelse medsend venligst dit navn, adresse, telefon nr. og eventuelle erfaring indenfor hjerte- lungeredning, så vender vi tilbage!

Find en hjertestarter

Vi har i øjeblikket kendskab til 9 døgnåbne hjertestartere og 14 hjertestartere, som er tilgængelige indenfor forskellige åbningstider. Klik på kortet for at finde en hjertestarter nær dig.

Hjertestartere i 9230

Information om livreddende førstehjælp og førstehjælpsdannelse

“Førstehjælpsdannelse – en kvalitativ undersøgelse af danskernes parathed til at yde livreddende førstehjælp” kan downloades eller bestilles gratis via Trygfondens hjemmeside.
Hæftet er let-læseligt og giver en godt indblik i, hvilke situationer man kan komme ud i som førstehjælper, tanker i og omkring førstehjælpssituationen og om debriefing, brug af hjertestarter, mm.

Hjertestop: Hvad sker der?